Ligue : Championnat Baseball Séniors

Braves vs Entente Rhinos-Lions

@

Dolphins vs Entente Rhinos-Lions

@

Entente Rhinos-Lions vs Dolphins

@

Braves vs Dolphins

@

Entente Rhinos-Lions vs Braves

@

Dolphins vs Braves

@

Dolphins vs Entente Rhinos-Lions

@

Braves vs Entente Rhinos-Lions

@

Braves vs Dolphins

@

Entente Rhinos-Lions vs Dolphins

08

@